torsdag 15. september 2016

På SLT-leir


Alle 9. klasser i Haugesund kommune reiser på SLT-leir i august/september hvert år. Så også i år.

I år fikk jeg ikke være med på leir da jeg hverken er kontaktlærer eller kroppsøvingslærer, siden det er disse som følger elevene på leir. Litt synd da dette har vært noe av det mest positive jeg har gjort som lærer synes jeg. Kanskje får jeg bli med neste gang.


I år lurte jeg meg likevel en tur på besøk, da klassene "mine" var på leir. Tre kvelder denne uka tok jeg turen inn til Vigdarheim i Sveio der leirene arrangeres.


SLT-leiren på 9.-trinn, sammen med leiren på slutten av 7. trinn, er blant de viktigste SLT-tiltakene som gjennomføres årlig i Haugesund kommune (SLT= Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Det er på disse leirene de største økonomiske SLT-midlene settes inn og vi som jobber med ungdommen ser at det virker! Det er garantert!


Leiren er også en like verdifull klassetur der elevene bor og er sammen et døgn i andre omgivelser enn på skolen. Dette er positivt både for lærere og elever. Her møtes man i andre rammer og med andre aktiviteter enn i skolen gjerne.


Det var svært hyggelig å besøke "mine" klasser (3 klasser) på årets SLT-leir og det var tydelig at leiren også i år var vellykket for klassene jeg underviser.


Elevene sykler inn fra Haugesund til Vigdarheim i Sveio og tilbake dagen etter. I løpet av leiren har elevene endel felles aktiviteter (team-building), samt de samtaler rundt resultatene fra Ungdata-undersøkelsen alle deltok på sist vår. Ellers er det bading det går i, grilling, padling, fisking + sport og spillaktiviteter. Noen tok seg også et parti sjakk og to så jeg den ene kvelden jeg var på besøk.


SLT-leirene i Haugesund kommune er selvsagt gratis for elevene og det er flott at en ROBEK-kommune, som Haugesund er pr. nå, faktisk har klart å prioritere disse og skjerme leirene for de aller verste økonomiske kuttene som har vært gjort siste årene. Leirene er svært verdifulle på både kort og lang sikt. Kommunen har virkelig mye igjen for denne innsatsen. Det har jeg både sett og erfart etter 15 år som lærer i ungdomsskolen i Haugesund.

Bildene i innlegget er publisert med tillatelse.

PS. Jeg er forøvrig også mitt partis politiske representant i det øverste organet for kommunens SLT-arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.