lørdag 7. desember 2019

Småkjølig ved fjorden i dag


Det ble noen småkjølige timer ved fjorden i dag i temperaturer like over frysepunktet.

To grader viste termometeret da jeg parkerte bilen. Heldigvis nesten vindstille da jeg kom ned til sjøen.


Det var snart kontakt med fisk, og etter et kvarters fiske så var første i håven. Kort etter var det enda en og det ble den største i dag. Rundt 7 hekto stor og fin i formen.


Like etter dukket Frank opp også. Det ble noen hyggelige timer på fisketur i dag, i til dels vekslende vær. En liten periode sluddet det også. Det var godt vi var kledd for været.


Turbloggeren bikket ti i håven i dag, der den største var blant de første. Alle fikk svømme ut igjen. Frank fikk også en torsk helt inne på grunna.


Det blir nok tur ut i morgen også, men ikke lenger enn at jeg når hjem til cupfinalen på TV.

søndag 1. desember 2019

Langmyrbua i Femundsmarka


Langs stien sør for Mugga i Femundsmarka, et par små kilometre før Nedre Muggsjøen, der ligger Langmyrbua tett på stien.

Det var Statens skoger, som det het den gang, som satte opp bua her i 1979-80. Dette som en erstatning for en gammel bu som hadde stått og forfalt her etter krigen. Georg Knutsen og Odd Langen stod for arbeidet med å sette opp bua.

Juli 2016

Det var en såkalt slåttebu som hadde stått her tidligere, helt tilbake fra 1791 som tilhørte Nordvikagården. De store myrene var slåttemyrer for gårdene i området og både Langmyra og Stormyra var viktige med tanke på vinterfôr for dyra for gården nede i Nordvika.

Juli 2016

Slike slåttebuer var husrom og tak over hodet for de som drev utmarksslått langt fra gårdene, så også denne bua ved Langmyra.

Juli 2016

Høyet som ble slått ble satt opp i stakker eller lagret i løer og kjørt ned til gårdene med slede på vinteren.

Juli 2016

Vinteren 1932-33 ble bua brukt av kjørerne i forbindelse med vedhogst i området ("broslerne" bodde i Muggsjøbua). Da var det også oppført en stall like ved, men denne ble tatt ned og materialene fløtet ned Mugga sammen med veden.


Langmyrbua driftes av Statskog og står åpen hele året.

Kilde: Åpne buer i Femundsmarka

Andre åpne buer i Femundsmarka på bloggen:
Gubbtjønnbua
Fautbua
Skarphølet
Roastbua
Styggsjøkoia
Møllerbua
Roastkoia
Muggsjøbua