torsdag 26. mai 2016

På befaring med plan-og miljøutvalget


I dag var jeg på befaring med plan-og miljøutvalget i Haugesund kommune. Stor salamander skulle informeres om av miljøvernlederen i kommunen.

3 hjortedyr observeres fra bilen på vei til befaringen

Som mange vet så er jeg litt engasjert politisk her lokalt hvor jeg bor. Jeg er vararepresentant for partiet mitt i noen råd og utvalg blant annet. I dag var det befaring til en av salamanderdammene i Haugesund sammen med kommunens miljøvernleder og andre representanter fra plan-og miljøutvalget.


Vi har en svært dyktig miljøvernleder i Haugesund kommune, Ingrid Ebne. Kunnskapsrik på saksområdet guidet hun de utvalgsmedlemmene som hadde møtt opp i dag i et av de områdene i Haugesund hvor vi har Stor salamander. Denne salamanderen er rødlistet som sårbar i Norge.

 Helt ute ved kysten finnes salamanderdammene vi besøkte i dag

Her er "sjekkedammen" til stor salamander i området


Kommunen har faktisk restaurert noen slike dammer på tre lokaliteter i kommunen. Befaringen i dag gikk til lokaliteten på Årabrot.

 Den store hoveddammen på Årabrot

Salamanderen var ikke å se for utvalgsmedlemmene, men utrolig lærerikt og viktig informasjon fikk vi likevel om denne sårbare amfibiearten vi har et viktig ansvar for å ta vare på hos oss.


Bare for å ha nevnte det, og komme med et lite stikk, så var det også noen partiers representanter som heller ikke var å se på befaringen idag. Ikke bare salamanderen som gjemte seg altså.

Dag Brynjelsen i Haugesund har deltatt i registreringsarbeidet av stor salamander i kommunen. Her er link til hans blogginnlegg om stor salamander.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.