mandag 23. desember 2019

Grådalsbua i Flensmarka


Grådalsbua ligger sentralt i Flensmarka naturreservat nordvest for innsjøen Femunden, i Røros kommune.

I juli i 2016 var jeg på vei ut av Flensmarka da bua dukket opp på stien foran meg i regnet. Det ble en fin, liten pustepause innomhus i denne fine, lille bua i regnværet.


Hadde jeg ikke vært på hjemvei så hadde det kanskje fristet med en overnatting her, våt og kald som jeg var, men det holdt med en liten pause, før ferden gikk videre de siste kilometrene ut av naturreservatet.


Grådalsbua er en av tre åpne buer i Flensmarka naturreservat som Statskog drifter og tilkjører ved.

Bua ble i 1951 satt i stand av Leif Kverneng som drev med veddrift i området her og i 1969-70 sørget dengang Statens skoger for at den ble restaurert.


Bua tilhørte en gang de gamle Grådalsgårdene tilbake på 1700-tallet som hadde bygsling av myrslåtter i området. I starten på 1900-tallet var det tre gårder i Grådalen som brukte Flensmarka mye til jakt og fiske, og høsta vinterfôr til dyra her inne.


Flensmarka ligger på statsgrunn, men gårdene som hadde bygsel på området her hadde rett til både utmarksslått og mosesanking.


Grådalsgårdene ble fraflyttet på 60-tallet. Det er Statskog som i dag drifter buene i Flensmarka.


Kilde: Åpne buer i Femundsmarka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.