torsdag 2. januar 2020

Piggtrådhelvete!


Det slår meg gang på gang når jeg møter dette svineriet. Hvorfor i svarte brukes dette ennå, når det ble forbudt for 10 år siden?

Bildet øverst i innlegget her ble fotografert i går, 1. januar 2020, akkurat 10 år etter at forbudet trådte i kraft for bruk av nettopp piggtråd. "Det skal ikke brukes piggtråd for å regulere dyrs ferdsel" er ordlyden i dyrevelferdsloven, som regulerer nettopp dette.

Det er forbudt å bruke piggtråd i nye gjerder på inn- og utmark etter 1. januar 2010. Også gamle gjerder fra før forbudet trådte i kraft kan være ulovlige hvis de anses som fare for dyrs ferdsel. Gammel piggtråd i et gjerde kan i dag heller ikke erstattes med ny piggtråd, selv om gjerdet er fra før forbudet trådte i kraft.

Det er ille nok for oss som sliter med å passere slike gjerder, der vi faktisk har lov å ferdes, f.eks. langs strendene vi fisker. Det verste er jo for dyrelivet, og dyr som er avhengig av å kunne passere. På bildet øverst er det tydelig et hjortedyr som har vært borti piggtråden.


Det er ikke første gang heller jeg finner slike spor på piggtrådgjerder jeg også må forsere. Det er noe svineri og dyra kan kutte seg kraftig opp og enda verre:


Får hjortedyr en oppbremsing av bevegelsen i spranget over gjerdet pga. nettopp kontakt med piggene i piggtråden, ja så kan det gå enda verre ved at de setter seg helt fast i gjerdenettingen under piggtråden.

Det er alltid trist å finne piggtrådrester og rester etter gamle gjerder ute i skog og mark der både vi og dyr ferdes, som ikke er fjernet. Like trist er det også da å finne nye gjerder med dette svineriet på toppen. Det er altså et brudd på nevnte lov.

Piggtråden er en amerikansk, patentert oppfinnelse fra 1874.

Kilder: Lov om dyrevelferd Mattilsynet Nettavisen

EDIT 13. februar 2020: Lenke til NRK-sak.

5 kommentarer:

Tarjei Næss Skrede sa...

Hei! Dette her er jeg bare så utrolig enig med deg i. Synet av piggtråd er noe jeg synes at jeg møter på alt for ofte på mange av mine turer. Det føles så vannvittig fiendtlig ut å møte på det og er noe som virkelig burde høre fortiden til (men vi lærer vel aldri). Det er trist å se at det får så fatale følger for dyrene.

Unknown sa...

Var ikke klar over at det var ulovlig, mye av den dritten i kamøyheia. Er grunneier ansvarlig for å fjerne piggtråden?

Bjørn Arne Hveding sa...

Var ikke klar over at det var ulovlig, mye av den dritten i kamøyheia. Er grunneier ansvarlig for å fjerne piggtråden?

Bjarne Heyerdahl Sætrang sa...

Jeg vil jo tro at grunneier er ansvarlig for piggtråden, da har de vel også ansvar for å fjerne den skulle de bli pålagt det. Men, jeg tror ikke de MÅ fjerne piggtråden uten at det kommer et krav om det fra høyere hold.

John Hallgeir Johansen sa...

Det er forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder. Piggtråden skal fjernes når gamle gjerder vedlikeholdes. Og ja, det er grunneiers ansvar og plikt. Info fra 2008–2009 Ot.prp. nr. 15 51 "Om lov om dyrevelferd"

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.