mandag 25. mai 2020

Når utmark blir innmark!


I løpet av våren er det kommet opp skilt på gjerdet som omkranser utmarksbeitet sør på Underøy i Lindesnes kommune.

Nå er det blitt "innmark" kan grunneieren fortelle med henvisning til Friluftsloven. For de som kjenner området, ja så er det ikke akkurat innmark man har vandret på i mange år på vei til kjente fiskeplasser sør på øya.


Jeg ble veldig overrasket da jeg gikk på dette skiltet sør for Mollen friluftsområde på Underøy Kristi Himmelfartsdag i vår. I min kjennskap til Friluftsloven og Allemannsretten som er utledet av nettopp den, ja så kan man vanskelig se at dette inngjerede området klassifiserer til definisjonen "innmark" slik vi leser lovens bokstaver.


Jeg kontaktet lokalavisa, Lindesnes Avis om dette, og de har omtalt saken der grunneier også har uttalt seg. Her kan han fortelle at han gjødsler utmarksbeitet og dermed kan han definere beiteområdet som "kulturbeite" som vi finner i Friluftslovens definisjon av "innmark". Det igjen gir grunneier rett til å hindre folk å ferdes på beitet.


Jeg forstår at grunneier ønsker minst mulig ferdsel i beiteområdet der det nå på våren er sauer med små lam, men å stenge av området slik det er gjort her er å gå for langt. Her hindres nemlig turgåere å ferdes langs sjøen, i strandsonen. Det er et brudd på Allemannsretten av grunneier, er det ikke? Med enkle gjerdeklyvere og en godt merket tursti sørover området så kunne man sluppet dette.


Selvsagt stiller også Allemannsretten krav til besøkende og turgåere og det skulle bare mangle. Vi plikter å opptre hensynsfullt og vise ansvar. I den forbindelse kan kanskje enkel skilting bidra til informasjon om at dette er et aktivt beiteområde og at hensyn dermed må tas. Her kunne jo kommunen bidra med midler til nettopp dette, eller via tilskuddsordninger innen friluftslivet som finnes vet jeg.


I avisartikkelen så uttaler også kommunen seg og gir mer eller mindre grunneieren sin velsignelse til ferdselsforbudet som er innført. Dette er trist å oppleve synes jeg, og gir ikke et positivt bilde av kommunen sett med sportsfiskerøyne.


Slik det er nå, ja så er de flotte strendene sør for Mollen friluftsområde forbudt område for turgåere og sportsfiskere. Fryktelig trist at et slikt flott område ikke kan oppleves.


Området sør på Underøy inneholder også spennende severdigheter som flere gravrøyser som er svært synlige i terrenget. Utrolig spennende område også kulturhistorisk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.