mandag 18. november 2019

Muggsjøbua i Femundsmarka


Langs stien fra Nedre Muggsjøen i Femundsmarka og oppover mot øvre Mugga og svenskegrensen ligger denne koia lunt til i en liten forsenkning i terrenget.

Her i den karakteristiske, glisne furuskogen en liten kilometer øst for Nedre Muggsjøen ble denne bua satt opp sist på 1920-tallet, i 1928-29. Bua ble brukt i forbindelse med tømmerhogst og vedhogst og fløting av tømmer nedover Mugga.

I 1933 ble det kjørt ved fra dette området. Kjørerne og hestene holdt hus i Langmyrbua nedstrøms Nedre Muggsjøen, mens de såkalte "broslerne" bodde her. Dette var skogsarbeiderne som bisto tømmerkjørerne med hogst av kjøreleder og tråkket vei i snøen for å gjøre arbeidet lettere for kjørerne og hestene.

Muggsjøbua 2018

Etter mange års forfall ble Muggsjøbua i årene 1968-1970 satt i stand igjen med nytt tak, innvendig golv og panel på veggene.

I 1999 ble det foretatt en fullstendig restaurering av bua i regi av Statskog, der hele bua ble tatt ned og kjørt til Synnervika hvor den ble satt opp midlertidig under restaureringsarbeidet med nye materialer. Dette arbeidet med lafting og tømring ble gjort av Carl Prytz og Jon Holm Lillegjelten.

Sist i april 1999 ble bua satt opp igjen av Ingar Gravrok og Odd Langen der den i dag står åpen til allmenn benyttelse. Et lunt krypinn.


Muggsjøbua driftes av Statskog og står åpen hele året.

Kilde: Åpne buer i Femundsmarka

Andre åpne buer i Femundsmarka på bloggen:
Gubbtjønnbua
Fautbua
Skarphølet
Roastbua
Styggsjøkoia
Møllerbua
Roastkoia
Langmyrbua
Grunnhåbua

1 kommentar:

Berit sa...

Veldig fin koie på vei videre oppover mot Beverhåen og andre gode fiskeplasser hvor vi har fått de største ørretene hittil. Vi tar ofte morgenkaffen oppå haugen, på enden av haugen er det flott utsikt ned mot Nedre Muggsjøen.

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.