lørdag 6. mars 2021

Revbua i Femundsmarka

 

Helt inne ved svenskegrensen, ja bare noen meter i fra, der ligger Revbua i Femundsmarka, som egentlig var en badstu og kalles nettopp "Badstua" lokalt. Jeg har vært forbi ved et par anledninger og kikket innom.

Egentlig var dette en badstue for tømmerhoggerne her inne tilbake på 1950-tallet. Da var det stor tømmerhogst i området her både på norsk og svensk side. Spesielt var det jernbanesviller som det ble hogget tømmer til i denne tiden.

I starten på 50-tallet var det brakker med opptil 15 skogsarbeidere inne ved Rödsjön og Uthussjön med ei kokke i hver brakke står å lese.

På dugnad ble det satt opp en badstue ved Rödsjön vinteren 1950. De som ikke deltok på dugnaden og ville benytte badstua måtte betale 30 kroner står å lese. Senere ble badstua flyttet til Uthussjön. Da skogsdrifta tok slutt på svensk side ble badstua flyttet over på norsk side ved Reva i 1954, rett vest for grensen. Badstua ved Reva ble bare benyttet i omtrent to år etter flyttingen, da skogsdriften også på norsk side opphørte. Brakka som sto i nærheten ble flyttet ned til Røvollen og er der i dag DNT-hytta.

Etter at skogsdriftene tok slutt i dette området så overtok Statens skoger (Statskog) badstua og satte inn brisker. Siden den gang har badstua vært en åpen bu for overnatting og rast for den som kommer forbi.

"Rogendrifta" i området her var den siste av de store skogsdriftene der alt foregikk på gamlemåten, ved at tømmerhoggerne og kjørerne bodde inne i skogen gjennom hele vinteren når hogsten foregikk. Med vårflommen ble tømmeret fløtet nedover vassdraget.

Badstua fungerte som nettopp badstu for skogsarbeiderne i området i 6 år, før skogsdrifta endelig sluttet. Etter det har den vært en av de fineste åpne buene i Femundsmarka der historien nærmest sitter i veggene.

Kilder: Åpne buer i Femundsmarka og Buer i Femundsmarka av Røros Museums- og historielag.

Andre åpne buer i Femundsmarka på bloggen:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.