tirsdag 21. mai 2024

Vigdarvassdraget infisert!

 

Vigdarvassdraget i Sveio kommune er beviselig infisert av denne fiskearten som naturlig ikke har funnet veien dit på egen hånd, garantert.

Karpe, Cyprinus carpio, har riktignok hatt opphold i landet i flere hundre år, men ikke ankommet ved egen hjelp. Skjellkarpe som den også kalles, har vært spredd i store deler av verden som matfisk i gamle dager. Til Norge kom den trolig først til Bergen på slutten av 1600-tallet.

Her på Haugalandet har denne arten beviselig blitt spredd av faunakriminelle sportsfiskere, ja for det er ingen som nok gjør dette av andre årsaker. Karpen er nemlig en ettertraktet troféfisk i noen sportsfiskemiljøer som finnes her i distriktet. Til høyre faksimile av Haugesunds Avis 4. juni 2022 (i nettavis 3. juni 2022)

Bildet øverst, og videoen lenger ned i dette innlegget, ble fotografert 20. mai 2024 i Mannavatnet i Sveio kommune i Vestland fylke, midt på lyse dagen. Flere titalls store karper var å finne tett ved land på grunt vann. Alle flere kilo i størrelse.

Offisielt er det registrert karpe i 3 lokaliteter i Sveio i følge Artsdatabanken (Mannavatnet, Maritjørna og i Midtstemmetjørna på Tveit), men jeg har sett bilde av garnfanget karpe også i Liavatnet som drenerer ned  nordøst i Vigdarvatnet gjennom en kort, sakteflytende elvestubb. Med andre ord så finnes denne fiskearten også dermed garantert i det store Vigdarvatnet.

Maritjørna ligger nord for Vigdarvatnet og drenerer gjennom minst to vann før hovedbassenget i vassdraget. Det er med stor sannsynlighet også karpe i disse vannene. Jeg er fortalt om en 13 kilo stor karpe fanget i Maritjørna for ikke mange år siden.

Karpen er ikke velkommen i vann der den ikke har funnet veien helt på egenhånd. Den vil med tiden forrykke den økologiske balansen i vannsystemet, forringe habitatet til stedegne fiskearter og også beite ned naturlig forekommende arter i økosystemet.

Det er trist at noen med viten og vilje er i stand til å spre arter slik som her. Terskelen for å begå annen miljøkriminalitet er nok heller ikke stor da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.